TİM OTOMOTİV DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket’e sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) her türlü bilgilendirme, tanıtım, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine onay verdiğimi, onayımın geri alınabilir olduğu konusunda bilgilendirildiğimi ve bu doğrultuda ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse reddetme hakkımı da dilediğim zaman aynı kanal üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.