UYARI:

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI’na üye olan ve hizmet alan her ALICI’nın, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI üzerinden  Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – TARAFLAR

1)SATICI BİLGİLERİ

Unvan            : TİM OTOMOTİV DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

 BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ MD. VERGİ NO: 8441017014

Adres             : KURUÇEŞME Mahallesi ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CADDE 83 A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Telefon           :

Faks               :

E-mail            : [email protected]

2) ALICI BİLGİLERİ

Unvan            :

Adres             :

Telefon           :

Faks               :

E-mail            :

T.C. Kimlik No :

KULLANICI’nın  OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI’na üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. SATICI, yanlış bilgi giren üyenin sorumluluğunu kabul etmez.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmakta ve ayrıca ÖN BİLGİLENDİRME forumunda detaylı olarak gösterilmektedir. Sunulacak mal ve hizmetler üst kalite olacaktır. 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmet/ürün veya hizmetlerin/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmetlerin/ürünlerin, her bir hizmetler/ürünler için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Sözleşme konusu hizmetlerin sunulmasında  yurt içi veya yurt dışı parça tedariği gerektirmesi halinde, tedarik için gerekli olan süre işbu mesafeli satış sözleşmesinde ön bilgiler kısmında belirlenmiş olan sürenin hesaplanmasında kullanılmaz.

4.3 – Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik onayının SATICI’ya ulaşmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İş bu sözleşmede belirtilen fakat kanunen iadesi mümkün olmayan mal ve hizmetlerin iadesi mümkün olmayacaktır. 

4.6 – Ürünün/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın SATICI’dan almış olduğu hizmetin bedeli ile sorumludur. Lakin ALICI, SATICI’dan bir hizmet değil bir ürün satın almış ise SATICIYA ürünü 3 iş günü içerisinde geri iade etmekle sorumludur. 

4.7 – SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Işbu madde hükmü ürün satın alınması halinde geçerlidir.

4.8 – SATICI tarafından satışa sunulan birçok ürün, üretici veya ithalatçı firma garantisi altındadır. Değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır ve tüm takibi SATICI tarafından yapılarak ürünün hızlı bir şekilde tekrar müşteriye geri dönüşü sağlanmaktadır. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. İşbu sözleşme kapsamında garanti kapsamında değişim ve iade yapılabilecek ürünler yalnızca üretici firma tarafından garanti belgesi verilen ürünler olacaktır, üretici firma tarafından garanti kapsamında olmayan ve garanti belgesi verilmeyen ürünler için TİM OTO ek bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 – ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai sorumluluk üstlenmeksizin ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden on (10) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

5.2 –  İşbu sözleşme kapsamında satın alınan ürünler/hizmetler ALICININ otomobili ile ilgili ürünler/hizmetler olduğundan , sunulan hizmet ve/veya ürünler (montaj, işçilik vb.) MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’nin 15.maddesinde sayılan cayma hakkının istisnaları kapsamına girmektedir. Bu bağlamda işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin/ürünlerin bir çoğu ALICI tarafından cayma hakkı kullanılması mümkün olmayan ürünler ve hizmetlerdir. Bu bağlamda ALICI’nın TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’u ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’ni dikkatlice okuması önem arz etmektedir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6502.pdf

5.3 – Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

5.4 – Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6- OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI GENEL HÜKÜMLER

6.1 – Onsekiz yaşını doldurmamış olan küçük kişiler OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI üzerinden hizmet ve/veya ürün satın alamaz. 

6.2 – Müşterilerimizin ürünleri iade şartlarını yerine getirdiği şartta satılan mal ücreti aynen geri ödenerek iade alınır.

6.3 – Sitemizde çok sayıda ürün/hizmet bulunmaktadır. SATICI bazı ürünlerde/hizmetlerde stoksuz çalışmakta ve sipariş durumunda bu ürünleri anlaşmalı nokta/tedarikçilerden temin ederek sizlere sunmaktadır. Ürün ve hizmetlerin stok durumları sürekli takip edilmekte ve sitemizde güncellemesi yapılmaktadır. Fakat zaman zaman sizin sipariş verdiğiniz esnada stoklarda tükenmiş olan ya da farklı sebeplerden bir hizmetin sağlanmasının ve/veya ürünün temininin mümkün olamayacağı durumlar oluşabilmektedir. SATICI talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri  temin etmede azami gayreti gösterecektir, yine de bulunamaması halinde, durumu size mail ya da telefon aracılığı ile bildirip “sadece temin edilen ürünlerin ve hizmetlerin gönderilmesi”, ya da “siparişin tamamen iptal edilmesi” gibi sizin talebiniz doğrultusunda hareket eder. Sadece temin edilen ürünlerin ve hizmetlerin gönderilmesinin talep edilmesi durumunda temin edilemeyen hizmet ya da ürünlerin bedeli geri ödenir. Siparişin tamamen iptal edilmesinin talep edilmesi durumunda ise ödemenin tamamı alıcıya geri ödenir. Geri ödeme kredi kartlı alışverişlerde para iadesi, ya da gönderilen havalenin geri gönderilmesi şeklinde yapılır. Her iki durumda da oluşabilecek banka masrafı SATICI tarafından karşılanır. Bu karşılıklı anlayış SATICI’nın müşteri memnuniyeti ve kalite politikasının ürünüdür.

6.4 – Sitede yer alan ürün/hizmet bilgileri geniş çaplı araştırmalar yapılarak, uzmanlarına sorularak, gerekli kaynaklar araştırılarak hazırlanmıştır. Burada yer alan ürün ve hizmet bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgilerden dolayı doğabilecek hiçbir sorun ve olumsuzluklardan SATICI sorumlu değildir.

6.5 – Ürün ve hizmetlerimiz sadece OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI yolu ile satılabilmektedir. SATICI üyelerine haber vermeksizin alışveriş trafiğini geçici bir süre veya tamamen durdurabilir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME VE HUKUK

7.1 – Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek (anlaşmalı noktalardan/tedarikçilerden ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün ve hizmetin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

7.2 – İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

Satın aldığınız ve şikâyet konusu olan mal ya da hizmetin değeri Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla;değeri 4.000 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6.000 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4.000 Türk Lirası ile 6.000 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.

Şikâyet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 6.000 TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine başvurmanız gerekmektedir.

7.3 – Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

                                                                                                              …/…/…

                                                                                                      Alıcı Adı ve Soyadı