MADDE-1 TARAFLAR

SATICI:

Ünvanı: TİM OTOMOTİV DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ  (bundan böyle “TİM OTO” olarak adlandırılacaktır) 

Adresi: KURUÇEŞME MH. ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CD. NO:83 A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Telefon:

Fax:

Müşteri Hizmetleri Telefon:

Mersis Numarası:

ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Email: 

TCKN/VKN: 

Tarih : 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile İşlem

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri   

Adet   

Satış Bedeli

(KDV dahil toplam Türk Lirası)   

Vadeli Satış Bedeli

(KDV dahil toplam)

2) HİZMET ve/veya ÜRÜNLER, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine veya ALICI’nın OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI’nda belirttiği adrese teslim edilecektir. Bu adres işbu ön bilgilendirme formu düzenlendikten sonra ALICI tarafından OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI üzerinden değiştirilebilir. Bu nedenle, ALICI’nın HİZMET VE/VEYA ÜRÜNÜ geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu hizmet ve/veya ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

3) Ürünler sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. Ancak OTOBENDE MOBİL UYGULAMASI kapsamında satın alınan ürünler/hizmetler ALICININ otomobili ile ilgili ürünler/hizmetler olduğundan, sunulan hizmetlerin ve/veya ürünlerin (montaj, işçilik vb.) teslimi işin doğası gereği 30 günü geçebilecektir.

4) ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 gün içinde satıcıya ya da satıcının belirlediği taşıyıcıya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Satın alınan ürünler/hizmetler ALICININ otomobili ile ilgili ürünler/hizmetler olduğundan , sunulan hizmet ve/veya ürünler (montaj, işçilik vb.) MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’nin 15.maddesinde sayılan cayma hakkının istisnaları kapsamına girmektedir. Bu bağlamda işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin/ürünlerin bir çoğu ALICI tarafından cayma hakkı kullanılması mümkün olmayan ürünler ve hizmetlerdir. Bu bağlamda ALICI’nın TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’u ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’ni dikkatlice okuması önem arz etmektedir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6502.pdf

5) Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya hizmete  ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya TİM OTO danışma hattı ile SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. 

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda;her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

6) Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeli, ödeme şekli ilgili Kampanya Şartlarında ve/veya Ürün Açıklamalarında belirtilecek olup, bu bedele satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar ALICI tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, toplam bedelin ALICI tarafından SATICI’ya ödenmesi ve resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.